İlk Şeyhülislam (Molla Fenari)

reklam
30 Ağustos 2018 1

Molla Fenari hazretlerinin gerçek ismi Muhammed Bin Muhammed Er-Rumi El-Fenari’dir. 1315 yılında Fenar Köyü’nde doğduğu ve babasının fenercilik sanatıyla ilgilendiği için “Fenari” diye mahlas aldığı tahmin edilmektedir.

Akli ve nakli ilimlerde zamanın en iyilerinden biri konumuna gelen Molla Fenari, asrın müceddidi  diye de bilinir.

Memlemet memleket gezip, ülke ülke dolaşıp ilimin peşine koymuştur. Çok büyük evliyalardan eğitim almış bu evliyalara tabi olmuştur. (Örneğin Somuncu Baba)

Molla Fenari Hazretleri, Bursa’da müderrislik  yapmış, kadılık görevinde bulunmuş sonra da bunların en üst kademesi olan şeyhülislamlığa Sultan İkinci Murat Han’ın övgüsüne tabi olarak tayin edilmiş. Başlığımızda da belirttiğimiz gibi Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin ilk şeyhülislam’lık makamına oturmuştur.

Molla Fenari, sadece dini ilimler değil, aynı zamanda Fen, Fizik, Astoronomi bilimlerini de öğrenmiş bir kişidir.

Mısır’da, Mekke’de eğitim vermeye giden Molla Fenari, Anadolu’ya tekrar dönüp Bursa’ya yerleşmiş ve burada talebe yetiştirmeye başlamıştır.

1424’de Şeyhülislam olan Molla Fenari Hazretleri, 6 sene bu görevi hakkıyla yerine getirdi. Büyük devlet adamları, padişahlara yol gösteren, danışılan ve ilmiyle tüm İslam alemine nam salmış, dünyanın öbür ucundan, Anadolu’dan insanlar akın akın gelip Molla Fenari’den ders almaya, ilim öğrenmeye başladılar.

Molla Fenari Hazretleri, adalete o kadar önem veren bir şeyhülislamdı ki, şu yaşanmış hikayeden daha iyi anlaşılabilir.

Yıldırım Beyazıt gibi bir sultanın mahkemedeki şahitliğini kabul etmemiştir. Bir mahkeme dava konusu olan konunun şahidi olarak padişahında dinlenmesi icabet etmiştir. Aynı zamanda Bursa Kadılığı’da yapan Molla Fenari huzurunda duruşmaya çıkan Yıldırım Beyazıt’ın şehadetini, İslamiyetin şahitlik için aradığı, şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmiştir. Bu aranan şart ise Padişahın, namazlarda cemaatle görülmemesidir. Çünkü, dinimizce cemaatte görülmeyenin şahitliği kabul edilmezmiş.

Bu olay üzerine Yıldırım Beyazıt, oturduğu sarayın yanına hemen bir cami yaptırıp tüm vakit namazlarını orada kılmaya önem göstermiştir.

Karamanoğulları Beyliği tarafından da çağırılıp, ilim verilmesi istenen Molla Fenari, Karamanoğulları Beyliği’nin kızı Gül Hatun ile evlenmiş, bu evlilikten iki kızı, iki oğlu olmuştur.

Tekrar Osmanlı Sultanı’nın daveti üzerine Bursa’ya gelen Molla Fenari, burada görevine devam etmiştir.

Molla Fenari, Bursa’da kadılık yaptığı sıralarda 1497’de vefat etmiştir. Kabr-i Şerifleri, Bursa’da bulunan Maksem semtindedir.

 

reklam
Cihan KARABULUT
Cihan KARABULUTDiğer Yazıları
BENZER KONULAR
reklam
reklam
Manşet
reklam
reklam
Tasarım ve Programlama: Medya Sektör


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com